• ALTIN (TL/GR)
  1.888,63
  % -0,66
 • AMERIKAN DOLARI
  28,8856
  % -0,26
 • € EURO
  31,4875
  % -0,93
 • £ POUND
  36,4619
  % -0,78
 • ¥ YUAN
  4,0462
  % -0,24
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

yatirim tesvik limitleri

Yatırım teşvik belgesi devlet tarafından verilen, yatırımcıları yeni yatırımlara teşvik etme amacı taşıyan belgedir. Yatırım teşvik belgesi, daha sonradan alınabilecek devlet destekleri için önem taşır.

Yatırım belgesi olanlara;

 • Gümrük vergisi muafiyeti,
 • Katma değer vergisi istisnası,
 • Faiz desteği,
 • SGK prim desteği,
 • Vergi indirimi,
 • Yatırım alanı oluşturma gibi desteklerde bulunulur.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

 Yatırım teşvik belgesi ,yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmaları ya da yatırıma devam etmeleri için verilen belgedir. Yatırım teşvik belgesi alabilecek olanlar şu şekilde belirlenmiştir:

 • Gerçek ve tüzel kişiler,
 • Sermaye şirketleri, kooperatifler ve adi ortaklar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Mesleki eğitim veren kuruluşlar ve üniversiteler,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki şirketlerin Türkiye’deki dalları.

Devlet tarafından, teşvik edilmeyen yatırımlar için teşvik belgesi alınamaz.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım teşvik belgesi almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı hükümler dikkate alınır. Başvuru sırasında yapılan hatalar ve eksik belgeler ile müracaat işlemlerinde yatırım teşvik belgesi verilmez.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yatırım teşvik belgesi müracaatı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılır. Son yıllarda, yatırım teşvik belgesi başvuruları online olarak yapılır. Başvurular e-TUSY uygulaması üzerinden alınır. Online yatırım teşvik belgesi başvurusu için;

 • Nitelikli elektronik sertifika almak,
 • E- TUYS yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek gereklidir.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Nitelikli Elektronik Sertifika Nasıl Alınır?

Nitelikli elektronik sertifika e-imza olarakta bilinir. Teknolojinin gelişmesiyle, neredeyse bütün işlemler için gerekli olma durumuna gelmiştir. Elektronik imza ıslak imzaya göre daha güvenlidir.

Nitelikli elektronik sertifika, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilir. e-imza başvurusu sırasında istenilenler şunlardır:

 • Başvuru e-postasının gönderilmesi,
 • e- imzanın belirlenmesi.

e-TUYS Yetkilendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Yatırım teşvik belgesi alabilmek için e-TUYS yetkilendirme işleminin yapılması zorunludur. Yetkilendirme işlemini gerçekleştirmeyenlere teşvik belgesi verilmez.

Yetkilendirme işlemi için e-TUYS yetkilendirme formunun doldurulması yeterlidir. Formda istenen bilgiler şunlardır:

 • Başvuru yapılacak kurumun yetkilisinin ad ve soyadı,
 • Kurumun vergi numarası,
 • Tam adres,
 • Başvuru yapılacak kurumun adı ve ünvanı,
 • İş yeri telefonu,
 • Başvuru yetkilisinin uyruğu.

e-TUYS yetkilendirme işlemi sırasında e-İmza istenir.

Yatırım Teşvik Belgesi Süreci Nasıl İşler?

yatirim tesvik sureci nasil isler

Yatırım teşvik belgesi için gerekli olan işlemler yapıldıktan sonra ön başvurular, bakanlığa iletilir. Daha sonra, yatırım teşvik belgesi süreci işlemeye başlar. Bu süreçte;

 • Bakanlık tarafından dosya incelenmesi,
 • Yatırım uygulamasının belirlenmesi,
 • Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı gibi işlemler yürütülür.

Sürecin sonunda, istenilen evrakların bakanlığa iletilmesi gerekir.

KOSGEB kredi desteği yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?

Ön başvurunun onaylanması sonrasında, yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler şu şekilde belirlenmiştir:

 • Yatırım teşvik belgesi dilekçesi,
 • Yetkili kişilerin imza örnekleri,
 • Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Yatırım bilgi formu,
 • Çevresel etki bilgilendirme formu,
 • Beyan ve taahhüt belgesi,
 • Kapasite raporu,
 • İşletmeye alınacak Makinelerin listesi,
 • Yatırımın gerçekleşeceği yer için kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi,
 • Müracaat harcı makbuzu,
 • Vergi levhası fotokopisi.

Bakanlığa yapılacak başvuru işlemleri için 400 TL ödenmesi gerekir. Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına paranın yatırılması ve makbuz alınması şarttır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Uygulamaları Nelerdir?

Bakanlığın teşvik sisteminde farklı uygulamalar mevcuttur. Yatırım teşvik belgesi alanlar kendilerine uygun olan desteklerden yararlanırlar. Bakanlığın belirlediği yatırım teşvik uygulamaları şunlardır:

 • Genel teşvik uygulamaları,
 • Bölgesel teşvik uygulamaları,
 • Öncelikli yatırımların teşviki,
 • Stratejik yatırımların teşviki.

Yatırım teşvik belgesi alanlar, yatırımlarının niteliğine göre olan uygulamadan yararlanırlar.

Genel Teşvik Uygulaması Destek Unsurları Nelerdir?

İstenilen asgari yatırım tutarını ve kapasitesini karşılayanlar, Genel Teşvik Uygulamasından yararlanır. Bölge ayrımı yapılmaz. Genel teşvik uygulaması destekleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • KDV istisnası,
 • Gümrük vergisi muafiyeti,
 • Gelir vergisi stopaj desteği.

Bölgesel Teşvik Uygulaması Destek Unsurları Nelerdir?

Bölgesel Teşvik Uygulamalarının illere göre ayrı şartları vardır. Yatırım yapılacak illerin ekonomik potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak hazırlanır. Bölgesel teşvik uygulaması destekleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • KDV istisnası,
 • Gümrük vergisi muafiyeti,
 • Gelir vergisi stopaj desteği,
 • Vergi indirimi,
 • Sigorta prim ödemesi desteği,
 • Faiz ve kar payı desteği,
 • Yatırım yeri tahsisi.

Bölgesel Teşvik Uygulaması kapsamında yapılacak desteklerin, süreleri ve oranları yatırım yapılacak bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Öncelikli Teşvik Uygulaması Destek Unsurları Nelerdir?

oncelikli tesvik uygulamasi destek unsurlari

Bakanlık tarafından belirlenen öncelikli yatırım alanlarında, çalışacak olanlar bu destekten yararlanabilir.

Öncelikli Teşvik Uygulaması kapsamındaki yatırım konuları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kültürel ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak olan, turizm ve konaklama yatırımları,
 • Madencilik yatırımları,
 • Demir yolu, deniz yolu veya hava yolu ile yapılan taşımacılık alanlarındaki yatırımlar,
 • Savunma ve sanayi yatırımları,
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına göre orta yüksek ve yüksek teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar,
 • Eğitim yatırımları,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen, geliştirme yatırımları,
 • Otomotiv elektroniğine dayalı yatırımar,
 • İmalathanelerde sağlanacak enerji tasarrufuna yönelik yatırımlar,
 • Yeraltı doğalgaz depolamaya yönelik yatırımlar,
 • Karbon elyaf üretimine bağlı yatırımlar,
 • Yenilenebilir enerji üretimine bağlı yatırımlar,
 • Nükleer enerji santrali yatırımları,
 • Laboratuvar ve araştırma yatırımları,
 • İhtisas serbest bölgelerinde yapılacak yatırımlar,
 • Elektrik veya hidrojenle çalışan araç yatırımları,
 • Çevre geliştirme yatırımları.

Öncelikli yatırım uygulamasının destek unsurları şu şekilde belirlenmiştir:

 • KDV istisnası,
 • Gümrük vergisi muafiyeti,
 • Gelir vergisi stopaj desteği,
 • Vergi indirimi,
 • Sigorta prim ödemesi desteği,
 • Faiz ve kar payı desteği,
 • Yatırım yeri tahsisi.

Yapılan desteklerin süresi ve oranlarında değişiklik olabilir.

Hayvancılık Hibe Kredisi bilgilerine bakabilirsiniz.

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması Destek Unsurları Nelerdir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Stratejik yatırımlar şunlardır:

 • Asgari yatırım oranı 50 milyon olan yatırımlar,
 • Üretilecek ürünlerin ithalatının fazla olması,
 • Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması,

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına kapsamında bakanlığın uygun gördüğü yatırımlarda, Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamasından yararlanabilir.

Stratejik Yatırım Uygulaması destek unsurları şu şekilde belirlenmiştir:

 • KDV istisnası,
 • Gümrük vergisi muafiyeti,
 • Gelir vergisi stopaj desteği,
 • Vergi indirimi,
 • Sigorta prim ödemesi desteği,
 • Faiz ve kar payı desteği,
 • Yatırım yeri tahsisi,
 • KDV iadesi.

Alt Bölge Desteği Nedir?

Alt bölge desteği, yatırımcılara sağlanan vergi indirimi ve sigorta primi desteğidir. Alt bölge desteği almak için koşullar şunlardır:

 • Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi,
 • İmalat sanayiine yönelik yatırımlar yapılması,
 • Yatırım yapmak için en az 5 firmanın birleşmesi ve ortak faaliyet gösterilecek alanda bütünleşmenin sağlanması,
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının teknoloji tanımına göre ileri veya yüksek teknoloji yer alan ürünlerin üretilmesi,
 • Yatırımların Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan illerde ve Kilis organize sanayi bölgesinde gerçekleşmesi.

Cazibe Merkezleri Programları kapsamında olan iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’dır. Cazibe Merkezi Programı içerisindeki illerde yapılacak olan yatırımlar için teşvik desteği verilir.

Alt Bölge Desteği, diğer teşvik programlarında yararlanamayanlar için düzenlenmiştir. Diğer teşvik programlarından yararlananlar Alt Bölge Desteğinden faydalanamazlar.

Yatırım teşvik belgesi alan ve koşulları sağlayanlar alt bölge desteği alabilirler.