• ALTIN (TL/GR)
  1.892,01
  % -0,48
 • AMERIKAN DOLARI
  28,8617
  % -0,26
 • € EURO
  31,5080
  % -0,85
 • £ POUND
  36,4694
  % -0,74
 • ¥ YUAN
  4,0474
  % -0,25
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

sanayi sicil belgesi evraklari

Sanayi sicil evrağı, devamlı seri halinde tamir yapan işletmeler ile gemi inşaatı gibi ve elektrik, enerji üreten santraller gibi inşaat firmalarına Sanayi bakanlığına bağlı olan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla verilen evraktır. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi işletmelerin kaydının tutulmuş olduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde güncelleme yapılmıştır. Bu güncelleme ile artık kayıtlı olan işletmecilerin İl Müdürlüklerine sanayi sicil belgesi için elden başvuru yapmalarına gerek kalmamıştır. Elektronik Sanayi Sicil Belgesi uygulamasına geçilmiş olup ilk kayıt, belgelendirme, değişimler, vize gibi tüm işlemler artık e-Devlet ile Sanayi Sicil Sistemine giriş mümkün olmaktadır.

Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde Şartlar Nelerdir?

Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde kurallar şu şekildedir:

 • 6948 Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi sonucunda, işletmecilerin üretim hizmetlerine başladıktan sonra iki ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yaptırmaları zorunludur. Üretim hizmetleri birden fazla ise her üretim yeri için ayrı olarak kayıt edilmesi gerekmektedir.
 • Sisteme yapılan kayıt sonrası her işletme için sanayi sicil belgesi düzenlenmektedir. Verilen tarihten başlanarak sanayi sicil belgesi her iki yılda bir vize yaptırılır.
 • 6948 Sanayi Sicil Kanununun 4. Maddesi kapsamında, işletmelerin hizmetlerine son vermesi, ara verilmesi, tekrar açılması ve berilmiş olan bilgilerde değişim olması olaylarında bir ay süre içinde İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • 6948 Sanayi Sicil Kanununun. 5. Maddesi kapsamında, işletmeler geçmiş yılla alakası hizmetlerinin yer aldığı senelik işletme cetvellerini yılsonu itibarıyla dört ay içinde İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 6948 Sanayi Sicil Kanunun 2., 4. ve 5. Maddesi uyarınca bu maddede yer alan sorumlulukları yerine getirmemiş olan sanayi işletmeleri hususunda kanunun 9. Maddesi gereği idari para cezası uygulanacaktır.
 • Yanlış beyanda bulunmuş olan işletmecilere Sanayi Sicil Kanununun 11. Maddesi sonucu idari para cezası uygulanacaktır.
 • Denetimler sonucunda sanayi sicil Belgesi görevli olan personele vermeyen işletmecilere de idari para cezası uygulanmaktadır.

Çiftçi sicil belgesi nedir, nasıl alınır? Yazısını inceleyebilirsiniz.

Sanayi Sicil Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

gerekli dokumanlar sanayi sicil belgesi

Sanayi sicil belgesi için gerekli olan belgeler şunlardır:

 1. Sanayi Sicil Beyannamesi, Sansic C formu Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletme tarafından doldurulması gerekmektedir.
 2. Yıllık İşletme Cetveli, Sansic B formu: İşletmenin geçmiş seneyle ilgili yapılan faaliyetlerini göstermesi gereklidir. İlk başvuruda ve her sene verilmesi zorunludur.
 3. Kapasite Raporu Süresi, ilgili Oda onaylı olması gerekmektedir. Eğer Kapasite Raporu yoksa, resmi sektör sanayi işletmeleri senelik tüketmiş oldukları madde sayılarını, makine tesisat listelerini ve senelik üretim kapasite sayılarını kapsayan, kurum onaylı bir liste vermeleri gerekir.
 4. Ticaret Sicil Gazetesi, kuruluş ve değişimler var ise unvan değişimine dair gazete fotokopisi gerekir. Ayrıca resmi sektör işletmelerinin ise bu gazete fotokopisini vermeleri gerekmez.
 5. Kira Sözleşmesi, kullanılan makine tesisatı kiralıksa bir yıllık kira sözleşmesinin fotokopisi gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Sanayi sicil belgesinin yararları şu şekildedir:

 • Elektrik Faturalarının Sanayi Abonesi Tarifesinden Ödenmesi: Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler yaklaşık %20 oranında indirimden yararlanabilirler. Bu indirimden faydalanmak için, sanayi sicil belgesinin bir fotokopisinin bağlı olunan elektrik idaresine dilekçe ile yollanması gerekmektedir.
 • Elektrik Kullanımından %2 Oranında TRT Payı Hesaplanmaması: Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler 01.07.2017 tarihinden sonra elektrik enerji tüketim bedelleri üzerinden %2  oranında TRT Payı hesaplanmaz. Bunun için de sanayi sicil belgesi fotokopisinin elektrik idaresine dilekçe ile verilmesi gerekmektedir.
 • İhraç Kaydı İle Ürün Tesliminde KDV Tecil-Terkin Uygulamasından Faydalanma: Kat değer vergisi yönetmeliğinin imalatçı olmanın koşullarından biri de sanayi sicil belgesinin bulunmasıdır. İhracat yapılana kadar KDV ödenmez, ihracat yapıldıktan sonra ise KDV terkin edilir veya iade olarak alınır.
 • Bankalar Üzerinden İhracat Kredileri: Türk Eximbank ile kredilendirilmiş işletmelerin imalatçı sınıfında olup olmadıklarının tespit edilmesi için sanayi sicil belgesi gerekmektedir.
 • Kamu İhale Kanununda Var Olan Yerli İsteklilerin Belli Olmasında Avantajlı Olmak: Yerli ürün belgesi almak için, malların sanayi işletmeleri tarafından üretim yapılması ve sanayi sicil belgesinde olan üretim konusunda yer alması gereklidir. Ürün alımı ihalelerinde yerli malı teklif etmiş istekliler yararına %15 oranıyla ücret avantajı sağlanabilir.
 • Dolaylı Olarak İş İmkanı Oluşturulması: Vatandaşa da iş imkanı olduğundan, Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin kullanılması ve yıllık işletme cetvelinin doldurulmuş olmasıyla alakası bilgilendirici eğitimler istihdama katkı sağlamaktadır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sağlanan Destekler: Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler, Devlet yardım, teşvik ve destekten yararlanabilmektedir. Bu desteklerden bazıları ise; Ekonomik Bakanlığı Destekleri, TÜBİTAK Ar-Ge proje destekleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri KOSGEB destekleridir.

Sanayi Sicil Belgesi Müracaatı Nasıl Yapılır?

Sanayi sicil belgesi başvuru ilk kayıt ve diğer işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır. 6948 sayılı Kanunun 7033 sayılı Kanunun 4. Maddesi ile değiştirilmiş olup 2. Maddesine göre, Sanayi Sicil Kanunu kapsamına giren işletmelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tutularak sanayi siciline kayıt yaptırılması ve alının sanayi sicil belgesinin yetkili görevlilere verilmesi zorunludur. İş yeri açmak ve çalışma ruhsatı için, sanayi siciline kayıt olunduğuna dair yazı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından alınması gerekmekte olup bu belgeyi almayan işletmecilere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemektedir. Üretime geçmiş veya üretim yapacak olan işletmelerin sanayi siciline kaydetmesi için, e-Devlet üzerinden veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın web sitesi üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi vasıtasıyla başvura yapmakları gerekir. İşletmelerin üretim malzemeleri ve kapasite bilgileri, kapasite raporu dikkate alınarak Sanayi Sicil Beyannamesini eksiksiz ve yanlış bilgi olmadan doldurup sonuç almak için kapasite raporunu da internet ortamına yüklemeleri gerekmektedir. Yeni açılmış olan işletmeler, hizmete başladıkları tarih itibarıyla iki ay içerisinde Sanayi Sicil Beyannamesini doldurup, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına internet aracığıyla ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapmış olan işletmeler eğer başvurudan bir yıl önce hizmete başlamışsa yıllık hizmet cetveliyle beraber anket formunu da eksiksiz şekilde doldurup internet aracığıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Vadeli altın hesabı nedir, nasıl alınır? Yazısına da göz atabilirsiniz.

Başvuru Aşamaları Nasıl İlerler?

sanayi sicil belgesi basvuru sureci

Sanayi sicil belgesi için başvuru aşamaları, internet ortamda form doldurulup yapılan başvuru Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından, mevzuar hükümleri ve ürün sınıflaması olarak incelenir ve yapılan kayıt kontrol edilip uygun bulunan başvurular onaylanır. Eğer başvuru onaylanırsa işletme sahibine elektronik olarak geri dönüş sağlanır. Kaydı onaylanmayan başvuru veya eksik başvurusu olan işletmelere sebep belirtilip onaylanmadığı taraflarına bildirilir. Bir işletme üretim yaptığı yerin yeterli olmamasından veya üretim yerinin yakınında aynı üretimden başka bir tane daha olması durumlarında, diğer üretim yerine ait olan kapı numarası sanayi sicil belgesinde belirtilmelidir.

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl İptal Ettirilir?

Sanayi sicil belgesi sonlandırma işlemi için, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak kayıt iptali başvurusu yapılması lazımdır. İptal başvurusu sonrasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü iptal başvurusu yapan işletmenin yerine gelip üretimin sonlamış olduğu dair inceleme yapmaktadır. Bu inceleme sonrasında tutulan tespit tutanağına göre sanayi sicil belgesi iptal işlemi gerçekleşmektedir.