• ALTIN (TL/GR)
  1.889,24
  % -0,63
 • AMERIKAN DOLARI
  28,8828
  % -0,26
 • € EURO
  31,4915
  % -0,91
 • £ POUND
  36,5036
  % -0,69
 • ¥ YUAN
  4,0462
  % -0,24
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

KOSGEB Girişimcilik Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

kosgeb girisimcilik sicil belgesi tanimi

KOSGEB girişimcilik sicil evrakı, başarılı işletmelerin kurulmasını amaçlayan KOSGEB girişimcilik belgesi ile ekonomik kalkınmayı ve istihdam problemlerinin çözümünün temeli olanı girişimciliğin desteklenmesini ve yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Girişimcilik belgesi alabilmek için online girişimcilik kursunu bitirmek gerekmektedir. Başarılı bir şekilde girişimcilik kursu bitiren kişiler KOSGEB girişimcilik belgesi almaya hak kazanırlar. Gerekli tüm başvuru formları KOSGEB web sitesinde yer almaktadır.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı Nedir?

Geleneksel girişimci destek uygulaması, kurulan yeni işletmelerin uzun ömürlü iş yapabilme oranının arttırılmasını amaçlamaktadır. Geleneksel girişimci destek programından yararlanabilmek için öncelikle online olarak Geleneksel Girişimci Eğitimi tamamlanmalıdır. Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olması, bu konuda sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modeli oluşturabilecek bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlayan Geleneksek Girişimci Eğitimi tamamlandıktan sonra destek programından faydalanabilir veya İleri Girişimci Eğitimine katılabilir.

KOSGEB Girişimci Destek Öğeleri

girisimcilik destek turleri

Geleneksel girişimcilik eğitimini tamamlamış kişiler, geleneksel girişimci destek programına katılmaktadırlar. Bu uygulama işletme kuruluş desteği olarak, gerçek kişi işletmesine 5.000 TL, sermaye şirketi işletmesine 10.000 TL destek sağlamaktadır. Performans desteği ise birinci performans döneminde 180-539 gün arası 5.000 TL, 540-1079 gün arası 10.000 TL, 1080- ve üstü gün için 20.000 TL destek sağlamaktadır. İkinci performans döneminde ise 360-1079 gün ara 5.000 TL, 1080-1439 gün arası 15.000 TL, 1440 ve üstü gün için 20.000 TL destek sağlamaktadır. Sertifika desteği de 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Geleneksel girişimcilik destekleri geri ödemesiz olarak sağlanmakta olup, her performans dönemi bir yılı kapsamaktadır. Girişimci kişinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olmasında ise her performans döneminde belirlenen miktarlara 5.000 TL eklenmektedir.

Borsada açığa satış ne demek? Yazısını inceleyebilirsiniz.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı İçin Bilinmesi Gerekenler

Geleneksel girişimci destek uygulaması için öğrenilmesi gerekenler, işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmak zorundadır. Destek uygulaması süresince başvuru onaylandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca girişimci kişinin ortaklık payı %50 oranının altına düşmemelidir. Destek verilen işletmenin kurulma tarihinden başlanarak bir yıl olmadan işletmenin kapatılması durumunda, geri ödemesiz olan destekler işleyecek yasal faiz ile beraber tahsil edilmektedir. İşletme kuruluş tarihinden bir yıl dolduktan sonra tasfiyesinin başlaması ya da kapanması durumunda, yapılan destek ödemeleri geri alınmamaktadır. Geleneksel girişimci eğitiminin tamamlandığı günden en az bir gün sonra işletme kurulması gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra Vergi Dairesine açılış işlemi için müracaat edilmelidir. Girişimcinin işletme faaliyeti hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Eğer desteklerden fon sağlamak amacıyla yararlanmak için, var olan başka bir işletmenin kapatılıp değişik isim ya da iş birimi olarak açılması, doğrudan yönetecek olan veya ortaklık ilişkisi bulunan işletme olması, işletme sahibinin değiştirilmesi kapsamında yapılan başvurular iptal edilmektedir.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı Nedir?

İleri girişimci destek uygulaması, yenilikçi, orta yüksek ve ileri teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe hizmet verecek girişimcilerin ihtiyacı olan bilgilerin kazandırılmasını amaçlamakta olup bu destekten yararlanmak için öncelikle ileri girişimci eğitiminin tamamlanıp işletme kuran girişimci olunması ve KOSGEB tarafından belirlenen konularda faaliyet gösteren işletmelerin başvuru yapması gerekmektedir.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Öğeleri

KOSGEB İleri girişimcilik eğitimini tamamlamış kişiler işletme kuruluş desteği; gerçek kişi işletmesi için 5.000 TL, sermaye şirketi işletmesi için 10.000 TL destek sağlanmaktadır. Makine, teçhizat ve yazılım desteği için; düşük orta, düşük teknoloji seviyesinde hizmet veren işletmelere 100.000 TL, orta ve yüksek teknoloji seviyesinde hizmet veren işletmelere 200.000 TL ve yüksek teknoloji seviyesinde hizmet veren işletmeler için 300.000 TL destek sağlanmaktadır. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluk desteği için ise 10.000 TL destek verilmektedir. Performans desteği ise birinci performans döneminde 180-539 gün arası 5.000 TL, 540-1079 gün arası 10.000 TL, 1080- ve üstü gün için 20.000 TL destek sağlamaktadır. İkinci performans döneminde ise 360-1079 gün ara 5.000 TL, 1080-1439 gün arası 15.000 TL, 1440 ve üstü gün için 20.000 TL destek sağlamaktadır. Sertifika desteği de 5.000 TL olarak belirlenmiştir. KOSGEB girişimcilik,ileri girişimcilik destekleri geri ödemesiz olarak sağlanmakta olup, her performans dönemi bir yılı kapsamaktadır. Girişimci kişinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olmasında ise her performans döneminde belirlenen miktarlara 5.000 TL eklenmektedir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması halinde %75 olan destek oranına ilave %15 eklenir.

Sanayi sicil belgesi nedir? Nasıl alınır? Yazısına göz atabilirsiniz.

İleri Girişimci Destek Programı İçin Bilinmesi Gerekenler

girsimci destek programi dikkat edilmesi gerekenler

İleri girişimci destek uygulaması için bilinmesi gerekenler, işletme kurucusunun ortak payı en az %50 olmalı ve destek programı süresi boyunca girişimcinin ortaklık payı %50 altına düşmemelidir. KOSGEB desteği sayesinde alınan makine, teçhizat ve yazılım destek programı süresince iki yıl satılmamalı, başka kişilere kiralanmamalı, devredilmemeli ve rehin olarak gösterilmemelidir. Eğer yerinde yapılan izlemede tespit edilemeyen makine, teçhizat ve yazılım olursa yasal faiz ile beraber geri tahsil edilmektedir. Makine, teçhizat ve yazılımın Kurul Kararında olan asgari teknik özelliklere sahip olması ve bu ürünlerin faturalarından bu özelliklerin yer alması faturanın sermaye şirketi için şirket adına, şahıs işletmesi için işletme sahibi adına kesilmesi gerekir. İşletmenin kuruluş tarihinden destek programının ilk yılı sonuna kadar satın alınmış ürünlerin giderleri ile yazılım lisans bedeli için ödeme yapılabilmektedir. Destek ödeme talebi için, destek programı bitim tarihinden dört ay sonrasında kadar yapılmaktadır. Dört ay sonundan itibaren iki ay içinde mazeret gösteren işletmelerin mazeretleri kabul edilirse ödeme alabilir. Bu sürelerin dışında ödeme talepleri gerçekleşmemektedir. Destek programı boyunca başka bir işletmede SGK’lı olarak çalışılamaz. Özel haller dışında çalışan tespit edilirse süreç sonlandırılır ve sağlanan destek faiz ile geri tahsil edilir. Destek süresince işletmenin kapatılma durumunda sunulan gerekçe Kurul tarafından değerlendirmeye alınır. Kapanma gerekçesi işletmenin ağır kusuru bulunmaksızın hizmet vermeyi engelleyecek nitelikte her türlü yetersizlik içeriyorsa ve Kurul buna yönelik karar verirse yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istememektedir. İşletmenin kuruluş tarihiyle eğitimin tamamlanma tarihi aynı olmamalı, eğitimin tamamlandıktan en az bir gün sonra işletme açılışı için başvuru yapılmalıdır. Eğer desteklerden fon sağlamak amacıyla yararlanmak için, var olan başka bir işletmenin kapatılıp değişik isim ya da iş birimi olarak açılması, doğrudan yönetecek olan veya ortaklık ilişkisi bulunan işletme olması, işletme sahibinin değiştirilmesi kapsamında yapılan başvurular iptal edilmektedir.

Girişimcilik Sicil Belgesi Başvuru Değerlendirilmesi Nasıl Yapılıyor?

Başvuru yorumlanması, geleneksel girişimci programı için KOSGEB Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İleri girişimci programına yapılmış başvurular için öncelikle ön değerlendirme süreci başlamaktadır. Bu süreç tamamlandıktan sonra başvuru Kurul tarafından değerlendirilmektedir. Başvuru değerlendirme sonucu ise KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilmektedir. Değerlendirmede, girişimcinin bilgi ve tecrübesi işi yürütmek anlamında uygun olup olmadığına bakılmaktadır. KOSGEB girişimcilik desteklerinden yararlanmak amacı ile başka bir işin devamı ya da büyütülmesi kapsamında işletme kurulup kurulmadığı da değerlendirilmektedir. Talep edilen desteğin gerekli olup olmadığı, maliyetlerin uygunluğu, işletmenin sağlaması gereken kaynakların yeterli olup olmadığı değerlendirme aşamasında incelenmektedir.