• ALTIN (TL/GR)
  1.888,92
  % -0,64
 • AMERIKAN DOLARI
  28,8856
  % -0,26
 • € EURO
  31,4875
  % -0,93
 • £ POUND
  36,4619
  % -0,78
 • ¥ YUAN
  4,0462
  % -0,24
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

Çiftçi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

ciftci sicil belgesi alimi

Çiftçi sicil evrakı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm çiftçileri kayıt altında bulundurmak için verilmiş olan resmi bir belgedir. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptıran tüm çiftçiler belge sayesinde devlet tarafından verilen desteklerden yararlanmaktadırlar. Çiftçi sicil belgesi almak için, e-Devlet kapısı üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru formu doldurulabilir veya internet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Formu çıktısı doldurulup İlçe Tarım Müdürlüklerine elden teslim ile mümkün olabilmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt Nasıl Yapılır?

Çiftçi kayıt sistemine başvuru, arazi sahibinin başvurusu ile, araziyi kiralayan kişinin başvurusu ile ve arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olan kişiler tarafından başvuru sağlanır.

Arazi Kiralayan Kişi İçin Başvuru: Kira sözleşme kaydı bulunan kişiler Çiftçi Sicil Sistemi için başvuru yapabilirler. Arazinin boyutu 100 dekarın üzerinde ise noter onaylı kira sözleşmesi gerekmektedir. Arazi eğer 100 dekarın altındaysa muhtar tarafından kira sözleşmesi yaptırılmış olması gerekmektedir. Onaylı kira sözleşmesi ve tapunun fotokopisi ile beraber üzerine kaşe bastırılıp C belgesi doldurulmalıdır. Daha sonra muhtar veya Tarım İl Müdürlüklerine teslim edilmelidir.

Arazi Sahibi İçin Başvuru: Arazinin sahibi kimlik bilgilerinin beyanı ile tapu fotokopisini çektirip, çektirdiği tapu fotokopisi ile beraber Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne gidip aslına uygun kaşesi bastırması gerekmektedir. Daha sonra C formu çıktısını doldurup muhtara teslim etmesi gerekmektedir.

Arazi Birinci Dereceden Yakına Aitse Yapılacak Başvuru: Arazi eğer birinci dereceden yakınlara ait ise muvafakatname-2 belgesi doldurulmalıdır. Sonrasında tapu fotokopisi çekilip aslına uygun kaşesi bastırılarak C formu çıktısının doldurulması, tüm belgelerin muhtara veya başka illerde bulunan araziler için Tarım İl Müdürlüğüne belgenin teslim edilmesi gerekmektedir.

Çiftçi Sicil Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

ciftci sicil belgesi gerekli dokumanlar

Çifti sicil belgesi için gerekli belgeler, ilk kayıt olacaklar için ve daha önce kaydı bulunan kişiler için istenen belgeler olarak ikiye ayrılmaktadır. İlk kayıt yaptıracak kişiler için;

 • 6 ay içinde çekilen 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Çiftçi kayıt formu
 • Tüzel kişilerin Ticaret Sicil Gazetesi imza sirküleri ve yetki belgesi
 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının gözükür şekilde nüfus cüzdan fotokopisi
 • Çiftçi belge örneği
 • Bağ, tarla, bahçe sınıfından mülk veya kira tapusunun fotokopisi
 • Ekili alanların ise muhtar onaylı C formu
 • Kiralık tarım alanı için kira kontratı
 • Bulunuyorsa müracaat sahibinin vergi numarasını gösteren belge
 • Kişi kendi arazisi üzerinde tarım icraat ediyorsa kişinin kimlik fotokopisi,
 • Eğer kişi başkasının arazisini işletiyorsa arsa sahibinin kimlik fotokopisi
 • Kullanılan arazi sahibinin o araziye dair Tapu Kadastro İl Müdürlüğünden alınacak tapu kayıt örneği
 • Hayvancılık için Tarım Müdürlüğünden işletme tescil belgesi ile birlikte sahip olunan hayvan listesi
 • 01.10.2008 tarihi sonrasında Ziraat Odasında kaydı bulunan çiftçilerin SGK İl Müdürlüklerine işe giriş bildirisi vermesi zorunludur ve 1 ay içerisinde Ziraat Odası beyan bildirmektedir.
 • Döner sermaye yardım belgesi
 • Taahhütname

Daha önceden kaydı bulunan kişilerden istenen belgeler ise şunlardır;

 • Çiftçi kayıt formu
 • Çiftçi Kayıt Sistemi müracaat dilekçesi
 • Çiftçi belge örneği
 • Önceki dönemler oluşturulan hisselerde değişim olmuşsa bunu gösteren, onaylı tapu fotokopileri

Kredili mevduat hesabı ne demektir? Yazısını inceleyebilirsiniz.

Çiftçi Sicil Belgesi Neden Gereklidir?

Çiftçi sicil belgesi, ekim ve hayvancılık ile uğraşan kişilerin devletin çiftçi projeleri hususunda vermiş oldukları hibe ve desteklerden yararlanmaları için, tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankasının imkan verdiği düşük faizli krediler ile hayvan alımında faydalanmak için, BAĞ-KUR üzerinden emekli olabilmek için, bankaların çiftçiye özel olarak sunmuş oldukları kredilerden faydalanmak ve çiftçiye özel sunulan kredi kartı sahibi olmak için, üretilen tarım mallarının nakliyesi için gerek olan müstahsil yol belgesi almak için çiftçi sicil belgesi gereklidir. Ayrıca hayvancılıklar uğraşan kişiler devlet destekliğiyle hayvan sigortası yaptırabilmekteler.

Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesinin Yenilenmesi Şart Mı?

Çiftçi kayıt sistemi evrakının yenilenmesi devlet tarafından her yıl tekrarlanması gerekmektedir. 1 yıl içinde olan değişikliklerin ve tarlaların ekilip yeniden hasat miktarını kayıt altında tutmak gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemi için, Tarım ve Orman Müdürlüğüne gidilip 1 yıl önceki belgeler üzerinden yenilenmesi yapılması talep edilmektedir. Eğer ilave tarla eklenmişse müracaatta yapılan bildirim formları tekrar düzenlenerek yenileme talebinde bulunmalıdır. Yenileme işlemi için tarla dönüm başına ödenen ücretler şöyledir; tarla dönüm miktarı, 1 ile 10 arasında ise 6 TL, 11 ile 50 arasında ise 13 TL, 51 ile 100 arasında ise 20 TL ve 10 ve üstü içinse 26 TL yenileme ücretleri talep edilmektedir.

Hayvancılık İşletme Belgesi Nedir?

hayvancilik isletme belgesi tanimi

Hayvancılık işletme evrakı, her türlü canlı hayvanların işletilmesinin takibi edilmesi için oluşturulmuş bir sistem olarak gözükür. Hayvan işletme belgesi bulunan çiftçiler mevcut durumda bakmakta oldukları hayvanların sayıları kulak küpe numaralarıyla takip edilmektedir. Devlet hayvan işletme belge sahibi kişilere hayvan başına süt ve doğum halinde teşvikler sağlamaktadır. Tarım ile uğraşan çiftçilerin çiftçi sicil kayıt belgesi almaları, hayvancılıkla uğraşan kişilerin ise hayvan işletme belgesi almaları gerekmektedir. Hayvan işletme belgesi alacak kişiler, boyutu farketmeksizin kiralayacaklar veya sahibi olacakları bir ahırları olması gerekmektedir. Bulunulan ilçede yer alan Ziraat Odasına veya Tarım İl Müdürlüklerine gidilip, eğer işletme kiralıksa kira sözleşme formu ve muvafakatname doldurulması gerekmektedir. Sonrasında muvafakatnameyi köy muhtarına imzalatarak Tarım İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Ziraat Odası Çiftçi Kayıt Belgesi Fiyatları Nedir?

Ziraat Odası çiftçi kayıt belgesi ücretleri, yıllık üyelik aidatları çiftçi arazisinin büyüklüğüne ve sulu, kurum tarımla ilgilenme durumuna bağlı olarak değişmektedir. Buna ek olarak aidatın belirlenmesi araziye göre kademelere bağlıdır. Bu durumda;

 • 10 dekarla 100 dekar arası 6. kademe olup fiyatı 44 TL – 108 TL’dir.
 • 101 dekarla 200 dekar arası 5. kademe olup fiyatı 106 TL – 232 TL’dir.
 • 201 dekarla 400 dekar arası 4. kademe olup fiyatı 209 TL – 377 TL’dir.
 • 501 dekarla 800 dekar arası 3. kademe olup fiyatı 420 TL – 592 TL’dir.
 • 801 dekarla 2.000 dekar arası 2. kademe olup fiyatı 566 TL – 981 TL’dir.
 • 2.001 dekarla 5.500 dekar arası 1. kademe olup fiyatı 1.171,00 TL – 2.588,00 TL’dir.
 • 5001 dekarla sınırsız arazi fiyatı 2.438 TL – 2.696 TL’dir.

Ziraat Odası Kayıt Sildirme Dilekçesi Nedir?

Ziraat Odası kayıt sonlandırma dilekçesi, kaydını sildirmek isteyen kişiler tarafından Ziraat Odasına hitaben yazılan dilekçe ile Ziraat Odasından ayrılma sürecidir. Ziraat Odası kayıt sildirmek için kayıt durumunda gerektiği gibi dilekçenin alt kısmının muhtara imzalatılması gerekmektedir. Dilekçe oluşturulurken daha önce kayıt yaptırıldığını fakat tarımsal hizmete son verildiğini bu yüzden Ziraat Odası kaydının sonlanması talep edilmelidir.

Vadeli altın hesabı nedir? Yazısına da göz atabilirsiniz.

Çiftçi Sicil Belgesi İle Yolculuk İzni Nasıl Alınır?

Çifti sicil belgesi ile seyahat izni alınabilmektedir. Çay işletmelerinde çalışan tarım işçileri şehirler arası seyahat edebilmeleri için izin belgelerini e-Devlet kapısı üzerinden alabilmekteler. Bu izin belgesi için hem çalışanların hem de işletme sahibinin e-Devlet kapısından müracaat etmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda tarla sürmek ya da hayvan bakıcılığıyla ilgilenmek isteniyorsa izin belgesi alınabilmektedir. Ziraat Odası çiftçi belgesi ya da çiftçi sicil belgesi olsa bile e-Devlet üzerinden izin belgesi başvurusu yapılmalıdır.