• ALTIN (TL/GR)
  1.900,52
  % -0,04
 • AMERIKAN DOLARI
  28,9456
  % 0,04
 • € EURO
  31,8485
  % 0,20
 • £ POUND
  36,7813
  % 0,10
 • ¥ YUAN
  4,0624
  % 0,19
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • BIST 100
  %

Borsada KAP Ne Demek?

borsada kap ozellikleri

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun kısaltılmış hali KAP’tır. KAP bir elektronik sistemdir. Bu sistem Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatına uyarak kamuya açıklanması gereken bildirimlerin elektronik imza alarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu bir sistemdir.

KAP Ne Demek?

KAP, SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği” kapsamı ile kamuya açıklanması gereken tüm bilgi ve belgelerin KAP’a yani Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmesi gereklidir. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun işletimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yatırımcı ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Direktörlüğü tarafından yürütülür. Sistemin çalışma esası 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız devam eder.

Bu uygulama tüm Türkiye’de sayıları 700’ü geçen şirket ve 1.000’den fazla sayıda yatırım fonu ile 3.000’den fazla  kullanıyıcıyı bünyesinde barındırır. Systemin tasarlanıp yürürlüğe geçiriliş amacı bütün kesimlerin doğru, anlaşılır, bütün bilgiye interten ortamından eş zamanlı olarak en düşük maliyetle erişilebilmesine olanak tanımaktır. Bununla birlikte tüm geçmiş tarihlere ait bilgilere düşük maliyetle ve yüksek hızla ulaşabilmek için bir elektronik arşiv niteliği de taşır.

KAP üzerine tüm bilgiler elektronik sertifikalar kullanılarak aktarılır. Bu nedenle ortaklıklar bildirimlerin iletilmesini engellemeyecek sayıda, geçerli olan elektronik sertifika bulundurmakla sorumludur.

Borsa İstanbul’da işleme alınmak üzere sermaye piyasasındaki araçlarını ilk kez halka duyuracak ortakların, sermaye piyasası araçlarının ve ilk kez kayda alınma başvurusu yapacak fonların dahil olma oranlarının kayıt altına alınması talebiyle Kurul’a başvuru yapar. Bu başvuruda elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına, elektronik sertifika başvurusunda daha önceden bulunulmuş olunması gereklidir. Bu işleme Borsa kotasyon kararı verilmesi veya pazar kaydı altına alınması için ön koşul olarak gerek duyulur.

KAP sistemi içerisinde yatırım kuruluşları, yatırım fonları, emeklilik için oluşturulan yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul için yatırım fonları, yabancı kaynaklı yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri de bildirim yollayabilir. Bağımsız olan denetim şirketleri de bağımsız denetim yaptırımı olduğu dönemlere dair tüm finansal raporları elektronik imza altında kamuya açıklanması üzere alakalı ortaklığa elektronik ortamda gönderir.

KAP Özellikleri

kap nitelikleri

KAP özellikleri kendine has bazı temel hususlardır. Bu temel özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • KAP’ın bildirimleri html dosyası, word dosyası, excel dosyası veya XML dosyası formatlarında incelenebilir.
 • KAP’ın bildirimlerine ek olarak detay içeren dökümanlar, PDF dosyası şeklinde de gönderilip incelenebilir.
 • Herhangi bir konuya dair bir bildirimde bulunulması gereken asgari hususların bildirim şablonları aracılığı ile tamamlanması mümkündür.
 • MKK aracılığı ile e-posta yolu kullanılarak çalışma saatleri içerisinde çok detaylı ve kapsamlı bir yardım masası hizmeti sunulur.

Rupi nedir, tarihçesi? Yazısını inceleyebilirsiniz.

KAP Kullanımının Faydaları

KAP kullanımının faydaları bildirimi ileten kesimler bakımından aşaıdaki gibidir:

 • Bildirimlerin elektronik imza güvencesi altında bulunması
 • Kamuyla paylaşılacak olan bilginin en seri şekilde, aracıya ihtiyaç duyulmadan direkt olarak kamuyla paylaşılabilmesi
 • 7/24 esasına bağlı olarak istenilen her zaman bildirim gönderebilme olanağı
 • Kağıttan tasarruf edilebilmesi
 • Bürokrasi kısmının ortadan kaldırılması

Yatırımcılar bakımından KAP kullanımının faydaları aşağıdaki gibidir:

 • Bilgiye eş zamanlı olarak seri şekilde ulaşabilmek
 • Ortaklıklarla alakalı güncelliği olan elzem bilgilere tek kanal üzerinden hızlı ulaşılabilmesi
 • KAP’ın web sitesinden güncel veya geçmişe yönelik tüm veri ve bilgilere anında ulaşılıp incelenebilinmesi
 • Ortaklıklar açısından çeşitli finansal talboları kıyaslayabilme olanağı
 • Elektronik arşiv sayesinde bildirimin cinsine, bildirimi gönderen şirkete ve bildirim konusuna göre geçmişe dönük bilgi araştırma ve soruşturma olanağı
 • Bilgi kalitesinin bilgi şablonları ile yükseltilmesi

Düzenleyici otoriteler bakımından KAP’ın faydaları aşağıdaki gibidir:

 • Düzenleyici kurum ve kuruluşların birincil sorumluluklarına odaklanmaları yolunda teşvik
 • Kağıt tüketiminin azaltılması
 • Bürokrasinin en aza indirilmesi
 • Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda olan en net ve en gerekli bilginin verilmesi

KAP Bildirim Türleri

KAP bildirim türleri 3 alt başlığa ayrılır. Borsa İstanbul’da işlem gören sermaye piyasası araçları ortaklıkları;

 1. SPK içerisinde “Sermaya Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” dahilinde Finans raporlarının
 2. SPK içerisinde “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” dahilinde özel pozisyonların açıklanması
 3. SPK, Borsa İstanbul içerisinde kamuya açıklanması gerekli olan diğer unsurlar

KAP aracılığı ile kamuya açıklamakta zorunludurlar.

Riyal nedir, tarihçesi? Yazısına da göz atabilirsiniz.

KAP Finansal Raporları

kap finansal raporlar nelerdir

KAP finansal raporları ortaklıkları Avrupa Birliğince Kabul görmüş haliyle UMS/UFRS uygulaması yaparlar. Bu kapsam içerisinde bilinen standartlarla çelişmeyen Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından duyurulan TMS/TFRS esas olarak kabul edilir.

Finansal raporlar; KAP finansal tabloları, KAP yönetim kurulları faaliyet raporları, KAP sorumluluk beyanlarının oluşturduğu raporlardır. Bu finansal raporlar oldukça detaylı, her an ulaşılabilir, günümüz ve geçmiş zamanlar için mevcuttur.

Finansal tablolar; KAP finansal durum tablosu, KAP kapsamlı gelir tablosu, KAP nakit akış tablosu, KAP özkaynak değişim tablosu şeklindedir.

KAP bünyesindeki tüm finansal raporlar ve tablolar incelikle hazırlanılmış ve detaylandırılmış şekilde yayındadır. Kişiler elektronik ortamlardan bağlanıp tüm rapor ve tablolara erişim sağlayabilirler.

KAP Özel Durum Açıklamaları

KAP özel durum açıklamaları özel durum tanımına giren durumlarda yapılır. Basit tanımı ile özel durumlar içsel ve sürekli olan bilgilerin doğmasına neden olan olaylardır. Içsel bilgiler henüz açıklanmamış bilgilerdir. Bu bilgi sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yapacakları yatırımları ile ilgili kararlarını etkileyebilecek statüdedir. bu sebeple de henüz açıklanmamış olan bilgilerdir.

Sürekli bilgi ise içsel bilginin tanımının dışında duran ve “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” dayanarak kamuyana açıklanması gerekli olan diğer tüm bilgilerdir.

Özel durumlar veya özel durumlara dair konu ve bilgilerde yapılan farklılıklar açığa çıkar veya bir şekilde öğrenilirse kamuya açıklama yapılması gerekliliği doğar. Bu açıklama piyasanın dengelenmesi için ve yatırımcılar için gereklidir.

KAP son derece ileri düzeyde yol katedilmesini sağlayan bir elektronik sistem olmuştur. Tüm yatırımcılar ve Finans piyasası için daha güvenceli ve hızlı bir ortam oluşmasına olanak tanımıştır. Günümüzde KAP kullanılması büyük avantajlar ve güvenli kazanç sağlanmasına olanak tanır.

Kişiler KAP sayesinde istedikleri güncel tablo ve raporlara anlık olarak ulaşabilirler. Tüm bilgilerin raporları ve tabloları KAP sistemi dahilinde bulunur. Tablolar ve raporlar arasında kolaylıkla karşılaştırmalar yapılabilir. Bu rapor ve tablolar Finans piyasasındaki değişimlerin daha anlaşılabilir hale gelmesini sağlar.

KAP ile bilgiye ulaşmak hızlı ve güvencelidir. KAP sisteminde yayınlanan bilgiler elektronik sertifikalı, elektronik imzalı güvenceli bilgilerdir. Yatırımcıların en doğru bilgiyi bu elektronik sistem üzerinden almaları mümkündür. Özellikle Borsa gibi çok hareketli ve takip etmesi güç Finans piyasalarında güvenilir ve güncel bilgilere ulaşmak zordur. KAP sistemi bilgiye ulaşmayı ve bilginin doğruluğunu güvence altına alır.

KAP tüm bu sebeplerle Borsa İstanbul’da çok yaygın kullanılan bir elektronik sistemdir. Bu elektronik sistemin kurulması ve kullanılmasından önce piyasaya hakim olmak oldukça güçtür. Elektronik sistemler özellikle anında istenilen bilgiye ulaşımı sağlayarak tüm zorluk ve karışıklığı ortadan kaldırır. Böyle bir sistemin bulunması karışıklığı önler ve netliğin yolunu açar. En net ve doğru bilgiye ulaşmak Finans piyasaları için daha yüksek derecede önem taşır. Yatırımcılar KAP sistemini 7/24 çalışma esası sayesinde her zaman kullanabilirler.